Produkty

Silosy zbożowe płaskodenne z blachy płaskiej

Silosy lejowe
Silosy zbożowe płaskodenne z blachy falistej

Silos spedycyjny

Silosy paszowe

Baterie silosów
GALERIA

Transport ziarna

Wyposażenie paszarni

Czyszczarka

Wiaty

Akcesoria

   
Suszaranie podłogoweZgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.), roz.4, art.29, pkt.1d pozwolenia na budowę nie wymaga budowa naziemnych silosów na materiały sypkie o pojemności do 30 m3 i wysokości nie większej niż 7 m.
W związku z powyższym silosy NBIN10, NBIN10W, NBIN20N, NBIN20, NBIN20R, PBIN3, PBIN5, PBIN9, PBIN12 – wymagają jedynie zgłoszenia miejscowemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

Nie jest wymagane pozwolenie na budowę.

- OPRACOWANIA PROJEKTOWE SILOSÓW  NBIN, K60, K100, KOSZA PRZYJĘCIOWEGO  (PS220-KPA), WIEŻY WSPORCZEJ  (WPK)
- INDYWIDUALNE  PROJEKTY  TECHNOLOGICZNE  Z  WYTYCZNYMI  FUNDAMENTOWYMI  DO  PROJEKTU

MOŻNA UZYSKAĆ W FIRMIE BIN:

1) PRZESYŁKA DO ZAMAWIAJĄCEGO POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ - GRATIS

2) PRZESYŁKA POCZTĄ TRADYCYJNĄ - 1 EGZEMPARZ DRUKOWANY - PO WPŁACENIU 100 ZŁ + 23% VAT